ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İCRA-İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN DAVA VE TAKİPLER
 • Kurumsal ve Bireysel İcraların Takibi
 • Menfi Tespit Davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
TAZMİNAT DAVALARI
Trafik Kazası nedeniyle açılacak Maddi ve Manevi Tazminat davaları (ölümlü veya yaralamalı kazalar ile araç hasarlarına dair) Haksız Fiilden Kaynaklanan Her Türlü Maddi ve Manevi Tazminat Davaları.

GAYRİMENKUL DAVALARI
 • Kamulaştırma Davaları
 • Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 • Tapu İptal – Tescil
 • Men-i Müdahale
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)

AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
 • Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Yabancı Ülkede Boşanmaya ilişkin olarak verilmiş Mahkeme Karalarının Türk Mahkemelerinde TANINMASI veya TENFİZİ
 • Mal Paylaşımına ilişkin davalar
 • Nafaka ve Tazminat Davaları
 • Velayet Davaları
 • Vesayet Davaları
 • Evlat Edinme Davaları
İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • İşçilik Alacakları (Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Genel Tatil Ücreti, Yıllık İzin Ücreti Alacakları)
 • İşe İade davaları
 • İş Kazalarından Doğan Davalar (Maddi ve Manevi Tazminat - Ölüm, Sakatlık, Gelir Kaybı, Tedavi Giderleri nedenleri ile açılacak Maddi ve Manevi Tazminat davaları)
 • İş Kazalarının Tespiti Davaları
 • Meslek Hastalıklarından Doğan Davalar Hizmet Tespiti Davalar (Sigortalılığın Başlangıcının Tespiti Davaları, Eksik Yatırılan veya hiç sigorta yatırılmayan durumlarda sigortalı sayılmak için açılacak davalar ile primlerin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması nedeniyle açılacak davalar)
ŞİRKETLERE HUKUKİ DANIŞMANLIK
 • Ticaret Hukukuna dair ihtilaflar yönünden hukuki danışmanlık
 • Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı yönünden hukuki danışmanlık
 • Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmeleri ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması.
 • Hizmet Akitlerinin Düzenlenmesi
 
 
Akyazıcı Hukuk Bürosu - Her Hakkı Saklıdır. Ana Sayfa - Ofisimiz - Çalışma Alanlarımız - Ekibimiz - Kariyer - Bize Ulaşın